Tenisová  škôlka

Ciel'om je predovšetkým rozvoj základného pohybového rozvoja detí a zvyšovanie reflexov na jednotlivé podnety. Deti sa postupne oboznamujú s raketou a loptičkou, celý tréningový proces je postavený na hrách pre upútanie pozornosti a budovanie pozitívneho vzťahu detí k športu.

Červený level

Červený level je prvou etapou vývoja našich hráčov z koncepcie ITF Play&Stay. Cvičenia sú zamerané predovšetkým na rozvoj motorických schopností a sú vedené prostredníctvom rôznych hier, vďaka ktorým sa deti naučia základné techniky. Pracujeme na všeobecnom pohybovom rozvoji, zvyšujeme cit pre loptu a raketu.

Oranžový level

Oranžový level je druhou etapou vývoja našich hráčov z koncepcie ITF Play&Stay. Rozvíjame pohyb so zameraním na tenisové cvičenia, zvyšujeme obratnosť a rýchlosť práce s raketou. Naučené údery sa postupne snažíme zakomponovať do hry.

Zelený level

Zelený level je treťou etapou vývoja našich hráčov z koncepcie ITF Play&Stay. Tréningový plán je zameraný na konkrétne nedostatky hráčov, neustále pracujeme na zlepšovaní pohybovej stránky hráčov, pridávame technicko-taktické vzdelávanie pomocou cvičení podľa najčastejších herných kombinácií a za pomoci hier na body pripravujeme hráčov na závodnú činnosť.

Turnajoví hráči

Turnajovým hráčom ponúkame kvalitný individuálny tréningový plán pod vedením skúseného šef trénera Františka Polyaka, pozostávajúci z individuálnych a skupinových tenisových tréningov, sparingov, pohybovej prípravy pod dohľadom kondičného trénera a mentálnej prípravy so športovým psychológom zameraným na tenis. Prioritou je účasť hráčov na turnajoch STZ, v tímových súťažiach a na medzinárodných turnajoch ITF.

Dospelí

Amatérom ponúkame rôzne tenisové programy v podobe skupinových tréningov kde sú 2,3 alebo 4 hráči na kurte. Snažíme sa rozvíjať ich tenisové zručnosti a schopnosti, aby si čo najrýchlejšie mohli vyskúšať tenis v praxi. Individuálny program je tréning s 1 hráčom, kde sa snažíme vyhovieť požiadavkám hráča. Či sa už pri tom zameriavame na techniku úderov alebo s hráčom hráme tenisové cvičenia. S tými najodvážnejšími sme pripravení zahrať si aj tenisový zápas. V každom prípade sa snažíme, aby sa hráč cítil na kurte príjemne a aby tréning splnil predstavy a účel každého zúčastneného hráča.