Individuálne
35€
1/hod
Trojica
14,50€
1/hod
Štvorica
12€
1/hod